EEIG - European Economic Interest Grouping

EEIG – AB Düzeyinde Yenilikçi Bir Çözüm

EEIG veya “Avrupa Ekonomik İlgi Grubu”, 1986 yılında AB Hükümeti tarafından tanıtılmıştır ve tüm üye devletler tarafından onaylanmış ve kabul edilmiştir.

www.dirittosocietarioeuropeo.com/wp-content/uploads/2012/07/MT-EEIG-S.R.-386.08-1-5-2004-agg.-2012.pdf

İngiltere ve Fransa, İngiltere ve Fransa arasındaki tünel projesinde, İngiliz ve Fransız şirketleri arasındaki iş birliğini desteklemek için ikili düzeyde benzer bir şirket yapısına karar vermişti. Bu yapı çok başarılı oldu. Bir EEIG, kendi kimliği ile birleşmiş bir dernek unsurlarını ve birleşmiş bir vakfı içerir. En az 2 Avrupa üye ülkesinden en az 2 ila 20 üye, ikametini tüm AB ülkelerinde serbestçe hareket ettirebilen bir EEIG oluşturabilir. Üyeler, daha büyük projeleri finanse etmelerine ve kazandıklarına göre paylarını almalarına yardımcı olan EEIG aracılığıyla kendi işlerini sürdürürler. EEIG devlet düzeyinde vergilendirilemez. Bir EEIG’nin statüsü göreceli olarak açıktır, üyeler arasındaki iç ilişkiler ve sorumlulukların çok net bir şekilde tanımlanması ve düzenlenmesi gerekir, çünkü tüm üyeler EEIG’nin borçlarından sorumludur. Son zamanlarda daha sık uluslararası büyük projeler tamamen bir EEIG üzerinden yönetilmektedir. EEIG, dikkatli bir şekilde planlanması ve organize edilmesi durumunda, KOBİ’lere ve serbest meslek sahiplerine bireysel olarak çok etkin ve sürdürülebilir bir vergi aracı, şirketlerinin evrenselleşmesine, finansmanı ve kâr optimizasyonu için bir çözüm olarak da hizmet edebilir. Sizden haber almayı, projelerinizin ilk fikirlerini tartışmayı çok isteriz.